Контакт-центр (0542) 703 004, (067) 00 03 104
 
Контакт-центр (0542) 703 004, (067) 00 03 104
01.10.2017 / 11:46
Професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації в АТ «Сумигаз»
Функціонування та розвиток підприємства неможливі без наявності висококваліфікованих кадрів. Задачі кадрової політики - постійне підвищення кваліфікаційного рівня працівників, формування їх майстерності, професіоналізму для забезпечення високої якості виконаних робіт.
В компанії працюють понад 1,8 тисячі фахівців В компанії працюють понад 1,8 тисячі фахівців

Для проведення професійної підготовки кадрів ПАТ «Сумигаз» має ліцензію Міністерства освіти і науки України АЕ №458652 від 03.06.2014 за професіями:

Код професії

Назва професії

Вид підготовки

Ліцензований обсяг

7136

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
Контролер газового господарства

ПТН, ПрП, ПК

60

7212

Електрогазозварник

ПТН, ПрП, ПК

30

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

ПТН, ПрП, ПК

30

7241

Монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії

ПТН, ПрП, ПК

30

8163

Випробувач балонів
Наповнювач балонів

ПТН, ПрП, ПК

60

8232

Зварник пластмас

ПТН, ПрП, ПК

30

Ліцензований обсяг – 240 осіб. Фактична кількість осіб, яким підприємство може одночасно надавати освітні послуги з професійно-технічного навчання (перепідготовки) кваліфікованих робітників на виробництві – 60 осіб, максимальна кількість професій – 3.

АТ «Сумигаз» проводить перепідготовку робітників для розширення їх професійного профілю та у разі виробничої необхідності. Велика кількість фахівців підприємства отримують суміжну професію.

Підвищення кваліфікації робітників здійснюється на підприємстві за такими формами:

  • виробничо-технічні курси   проводяться для підвищення кваліфікації робітників за наявною у них професією індивідуально;
  • навчальні семінари, лекції  проводяться для вивчення робітниками нового обладнання, сучасних технологічних процесів, правил і вимог безпечної експлуатації засобів механізації й автоматизації тощо.

Проводяться спеціальні навчання для працівників робітничих професій, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки при обслуговуванням газових мереж та інших видах робіт, навчання інженерно-технічних працівників підприємства з питань охорони праці, електробезпеки, з пожежної безпеки.

Про підготовку кадрів

До викладання залучаються  працівники з числа керівних працівників та фахівців АТ  «Сумигаз». Кількісний і якісний склад педагогічних працівників АТ «Сумигаз» дозволяє успішно здійснювати навчальний процес і відповідає критеріям ліцензування.

Викладачі (7 осіб) мають відповідну вищу фахову освіту, пройшли курси підвищення кваліфікації. Інструктори виробничого навчання (8 осіб) мають відповідну робітничу професію та кваліфікацію.

По всім ліцензованим професіям є типові навчальні плани і програми, які затверджені в Міністерстві освіти і науки України.

Робочі навчальні плани за професіями включають робочі тематичні плани з кожного предмету та професійно-практичної підготовки, поурочно-тематичні плани, критерії кваліфікаційної атестації випускника, критерії оцінювання з навчальних  предметів, перелік основних обов’язкових засобів навчання.

Навчання проводиться державною мовою – українською.

Вартість навчання в розрахунку на одного слухача лекцій з ПДВ – 470,00 грн. (станом на 1 жовтня 2017 р.).

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти


з/п

Найменування приміщень
(навчальних об’єктів)

Кількість
(одиниць)

Навчальна площа, кв. м.

Загальна

На одного слухача

1

Класи, аудиторії

1

135

4,5

2

Майстерні

6

396

13,2

3

Лабораторії

3

184

6,1

4

Полігони

1

121

4,0

5

Навчально-виробничі дільниці

6

396

13,2


Щодо питань підготовки фахівців просимо звертатись
за номерами телефонів 0542 66 63 75, 0542 66 38 79,
адреса електронної пошти hr@smgas.com.ua.

Річний звіт

Теги:
Джерело: