Контакт-центр (0542) 703 004, (067) 00 03 104
 
Контакт-центр (0542) 703 004, (067) 00 03 104

Наші акціонери

02.02.2016 / 16:00

Наші акціонери

Вiдповiдно до даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Сумигаз", сформованого станом на 01.01.2016 р.

Депозитарій

Власники, що володіють
10% та більше акцій

Цінні папери
Від
загальної
кількості
(%)

Назва
ЕДРПОУ

Найменування,
код ЄДРПОУ,
країна

Вид, форма
випуску та форма
існування /
Номінальна
вартість

Кількість

Публічне акціонерне
товариство
"Національний
депозитарій України"
30370711

Публічне акціонерне
товариство "Національна
акціонерна компанія
"Нафтогаз України",
20077720,
УКРАЇНА

Акція проста
бездокументарна
іменна / 0.25

1048360

25.0000

Публічне акціонерне
товариство
"Національний
депозитарій України"
30370711

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ОМЕГА-КАПIТАЛ",
35488730,
УКРАЇНА

Акція проста
бездокументарна
іменна / 0.25

1013646

24.1722

Публічне акціонерне
товариство
"Національний
депозитарій України"
30370711

Приватне акціонерне
товариство "Газтек",
31815603,
УКРАЇНА

Акція проста
бездокументарна
іменна / 0.25

1955805

46.6397

Джерело: