Контакт-центр (0542) 703-004
 
Контакт-центр (0542) 703-004

Тариф на розподіл

30.06.2020 / 11:54

Щодо зміни тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «Сумигаз»

Постановою НКРЕКП від 24.06.2020 № 1177 внесено зміни до постанови НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3039.
Щодо зміни тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «Сумигаз» ФОТО: ПАТ "Сумигаз"

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року №236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за №1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 2019 року №3039 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «Сумигаз» такі зміни:

1) в абзаці другому підпункту 2 пункту 1 цифри «0,94» замінити цифрами «0,86»;

2) додаток 2 до постанови викласти в новій редакції, що додається.

Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2020 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Джерело: